บริกาพิเศษอื่น ๆ

DirectAdmin Web Control Panel


Internal Licenses Directadmin / Server 1 IP
WebHosting Unlimited Domains
Automatic Upgrades / Updates

Extra IP Addressเพิ่ม 1 IP Address